dom
Home | Dom | Oferta | Media | Ośrodek | Dojazd
  • Kiszyniów zaprasza na POLSKĄ WIOSNĘ !
  • W dniach 21-22 maja br. odbył się IV Międzynarodowy Festiwal "Polska Wiosna w Mołdawii" zorganizowany przez Komitet Koordynacji Festiwalu "Polska Wiosna w Mołdawii" pod patronatem Ambasady RP w Kiszyniowie. Do udziału w festiwalu zaproszono Polonię mołdawską, ukraińską i rumuńską oraz zespół wokalno-muzyczny z Polski. celem festiwalu jest stworzenie możliwości wyrażenia tożsamości narodowej poprzez prezentację działalności artystycznej i kulturalnej poszczególnych organizacji i środowisk mołdawskiej Polonii oraz ich integracja. Ważnym zadaniem jest zbliżanie i nawiązanie kontaktów z Polonią sąsiadujących państw.
  • OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA STOWARZYSZENIA "DOM POLSKI" W BIELCACH
  • 23 maja Dom Polski w Bielcach otworzył swoje drzwi dla nezwykłych gości. Cały dzień słychać było polska mowę, płyneła polska muzyka, wykonywano polskie tańce i piesni, mieniły się barwne stroje narodowe. A wszystko to dlatego, że Stowarzyszenie "Polski Dom" oobchodziło Jubileusz 10-lecia. Urodziny Stowarzyszenia "Polski Dom" to nie tylko święto setek ludzi polskiego pochodzenia mieszkających w Bielcach, ale wszystkich tych, dzięki którym możliwe stało się jego powstanie i rozwój: entuzjastów, sponsorów i koordynatorow z Polski. Wielu z nich tego dnia przybyło na młodawską ziemię, żeby pozdrowić swoich podopiecznych, na własne oczy zobaczyć rezultaty wieloletniego trudu, uczestniczyć w jubileuszu. Dom Polski w Bielcach serdecznie pozdrowili oficjalni goście, członkowie polskiego Parlamentu, przdstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" z Warszawy. Za owocna pracę i sukcesy w umacnianiu polskiej diaspory członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia "Polski Dom" zostali odznaczeni wysokimi nagrodami. Decyzja Prezydenta RP Dyrektor Domu Polskiego - Eleonora Kimakowska została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim, a Prezes Stowarzyszenia "Polski Dom" Walery Buzut Złotym Krzyżem Zasługi. Również Złotym Krzyżem Zasługi nagrodzono: nauczycielkę Wandę Burek za wkład w rozwój języka polskiego, ks. Jacka Pucia za ochronę duchowego dziedzitwa naszej parafii. Medal Zasłużonego Dzaiłacza KUltury otrzymała kierownik zespołu wokalnego "Jaskółki" malwina Russsu. Ponadto polski Sejm nagrodził odznaczeniami działalność redaktora czasopisma "Jutrzenka" Heleny usowej oraz redaktora audycji radiowej "Polska Fala" Ireny Lisowskiej.(...) W ramach obchodów Dziesięciolecia Stowarzyszenia "Polski dom" oficjalnie otworzono "Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości". W kościele pw. św. Archaniołów została odprawiona msza św. , w której uczestniczyli parzedtawiciele Parlamentów Polski i Modładwii, goście z polski, Rumunii i Ukrainy oraz członkowie katolickich parafii z Mołdawii. Po Mszy św. został uroczyście poświęcony i nadany Stowarzyszeniu "Polski Dom" Sztandar. Fundatorami Sztandaru dla Stowarzyszenia "Polski Dom" sa: Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasada RP w Kiszyniowie. Po poświęceniu Sztandaru został on przekazany przez Prezesa Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" pana Tadeusza samborskiego Prezesowi naszego Stowarzyszenia I dyrektorowi domu Polskiego. Następnie sztandar odebrał Poczet Sztandarowy w składzie: j.Monastyrski, Ż.Lewicka, E.Górska. Po poświęceniu przez Księddza Proboszcza ślubowanie złożyli:L.Górska, W.Sulima, W.Baszyńska, L.Torżyńska, A. Bogucka, W.Ryżakow, L.bukutaru, J.Kaita. Z okazji jubileuszu w miejskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert, na którym swoje mistrzostwo pokazały dzieci i młodzież z Domu Polskiego, a także zwycięzcy Festiwalu "Polska Wiosna w Mołdawii": zespół wokalno-taneczny "Styczańskie dzoneczki", duet z Kiszyniowa oraz zespół taneczny "Krokus" z Domu Polskiego w Bielcach. Gościnnie wystapili: zespół folklorystyczny "Susły" z okolic Żytomierza, zespół instrumentalny "Płocka Kapela Podwórkowa" z Polski. Swoim występem sprawili nam wiele radości. Cały koncert rewelacyjnie prowadziali konferansjerzy: Irena Lisowska i Anton Połowiej. Goście podkreślali ich profesjonalizm, piękna polszczyznę i ciepło, które przekazywali zgromadzonej widowni. Powoli zbliżał się ku końcowi ten pamiętny dla nas wszystkich dzień. Życzymy Sowarzyszeniu "polski Dom", aby nadal był w awangardzie społecznych ruchów nie tylko naszego miasta, ale i całej republiki. Jeszcze wielu pamiętnych Jubileuszy!

 

Nasze adresy:

 

..:: :: Stowarzyszenie DOM POLSKI str.Pâcii 31, MD-3100 Bâlti MOLDOVA tel./fax (373-231)-22413 :: ::..