media
Home | Dom | Oferta | Media | Ośrodek | Dojazd
  • JUTRZENKA Pismo Polaków w Mołdawii
  • Czasopismo jest wydawane od listopada 1996 r. przez Stowarzyszenie "Polski Dom" w Bielcach. Powstało z inicjatywy polskich księży Jacka Pucia i Aleksandra Suchana oraz nauczycielki z Polski Pani Wandy Burek. Przez pierwsze lata ze względów finansowych pismo ukazywało się nieregularnie, wydawane było na koszt własny. Od roku 2000 patronat nad "Jutrzenka" objęła Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie. Poczatkowo gazeta ukazywała się w nakładzie 200 egzemplarzy, potem nakład stopniowo wzrastał i dzisiaj osiagnał liczbę 500 egz. Powiększyła się zrównież objetość pisma z 8 do 24 stron oraz znacznie poprawiła się szata graficzna. "Jutrzenka" jest miesięcznikiem o charakterze informacyjno-kulturalnym, przeznaczonym przede wszystkim dla krzewienia polskości wśród Polaków i osób pochodzenia polskiego, a zwłaszcza młodzieży. Pismo dociera do skupisk polonijnych w Mołdawii oraz instytucji i czytelników w Polsce, Rsji i Rumunii. Teksty pisane sa w językach polskim i rosyjskim. Od poczatku opiekunem zespołu redakcyjnego jest prooszcz bieleckiej parafii pw. św. Archaniołów ks. Jacek Puć, a redaktorem naczelnym pani Helena Usowa, majaca do współpracy zespół redakcyjny, młodzież i dzieci ze Stowarzyszenia"Polski Dom" oraz korespondentów z Kiszyniowa i Krakowa.

  • Audycja radiowa "Polska Fala"
  • W Domu Polskim w Bielcach od maja 2003 r. powstaje cotygodniowa 15-minutowa audycja radiowa "Polska Fala" nadawana dla mieszkańców północnej Mołdawii. Można w niej usłyszeć polska muzykę klasyczna i współczesna, dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz w środowisku Polonii mołdawskiej. Audycje powtała z inicjatywy Ambasady RP i dzięki pomocy finansowej Fundacji "Pomoc polakom na Wschodzie". "Polska fala" jest też transmitowana w Radiu Państwowym Mołdawii - w każdy pierwszy wtorek miesiaca o godz. 20.30 dla słuchaczy jest przygotowana 30-minutowa audycja w języku polskim. Redaktorem naczelnym "Polskiej Fali" jest Irena Lisowska.

Nasze adresy:

 

..:: :: Stowarzyszenie DOM POLSKI str.Pâcii 31, MD-3100 Bâlti MOLDOVA tel./fax (373-231)-22413 :: ::..