oferta
Home | Dom | Oferta | Media | Ośrodek | Dojazd
 • Stowarzyszenie "Polski Dom"
 • Po odzyskaniu przez Mołdawię w 1991 r. niepodległości wielu Polaków, mieszkajacych na tych terenach zaczęło odnajdywać swe polskie korzenie, zapragnęło przypomnieć tradycje i poznać mowę przodków. Jednocześnie Polacy zaczęli jednoczyć się. Na poczatku przy kościele, a po kilku latach zapragnęli stworzyć własna organizację. Stowarzyszenie "Polski Dom" zostało zrejestrowane 20 stycznia 1994 r. Obecnie liczy około 700 członków. Prezesem jest pan Walery Buzut. W skład zarządu wchodzą: Larysa Górska (zastępca prezesa), Malwina Russu, Walentyna Zaińczykowska, Ludmiła Torżyńska, Anżela Bogucka, Eleonora Kimakowska, Walentyna Baszyńska, Walentyna Sulima. Stowarzyszenie "Dom Polski" współpracuje z parafią oraz organizacjami działającymi w Bielcach - Polskim Towarzystwem Medycznym, Caritasem, Duszpasterstwem Nauczycieli, Ambasada RP w Kiszyniowie, instytucjami oraz organizacjami w Polsce - Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" i in., organizacjami polonijnymi na Ukrainie i w Rumunii. Dzięki sponsorom-instytucjom i osobom prywatnym - Stowarzyszenie pomaga dzieciom, starszym i rodzinom najbardziej potrzebującym. Szczególną troską otacza weteranów Wojska Polskiego skupionych w Kole kombatantów.
 • Kursy języka polskiego
 • W 1992r. w Bielcach rozpoczęły się kursy języka polskiego prowadzone przez miejscowa nauczycielkę Żannę lewicka. Rok póniżniej na zaproszenie miejscowej Polonii przyjechała pierwsza nauczycielka z Polski. Lekcje języka polskiego w Bielcach prowadziły kolejno: Wiesława Górna - 1992-1993; Wanda Burek - 1993-1998 i 2000-2002; Małgorzata kamińska - 1997-2004; Beata Błażuk - 2002-2003; Dorota Kruczek - 2003-2004. Obecnie na zajęcia uczęszcza 110 uczniów- dzieci, młodzieży i dorosłych. Poznają oni nie tylko polską mowę, ale i historię, tradycję i kulturę swej Ojczyzny. Organizowane są śródroczne i wakacyjne wyjazdy do Polski, podczas których młodzi Polonusi mogą z bliska zobaczyć kraj swoich przodków. Dorośli wyjeżdżają do Polski na różnego rodzaju kursy oraz Letnie szkoły Języka i Kultury Polskiej, gdzie mają możliwość w praktyce sprawdzać i doskonalić swoje umiejętności. Uczniowie osiagają sukcesy w Olimpiadach języka Polskiego oraz międzynarodowych konkursach literackich, plastycznych i recytatorskich. Marzeniem wielu młodych ludzi są studia w Polsce i większości z nich to marzenie udaje się zrealizować. W tej chwili 33 studentów z Bielc uczy się na różnych polskich uczelniach.
 • Dom Polski, ul. Mira 31
 • Przez pierwsze lata swojej działalności Stowarzyszenie nie miało siedziby. Zarówno lekcje języka polskiego, jak i spotkania oraz uroczystości polonijne odbywały się w domu parafialnym, w wynajmowanych salkach albo prywatnym mieszkaniu nauczycielki. Wspólnymi wysiłkami i przy pomocy, "Wspólnoty Polskiej" został wreszcie wybudowany Dom Polski, który uroczyście otwarto 26 maja 1999r. Dyrektorem Domu Polskiego jest pani Eleonora Kimakowska. W Domu Polskim odbywają się kursy języka polskiego. To nie tylko miejsce nauki, ale i centrum polskiej kultury. Tutaj można wypożyczyć polskie książki i czasopisma, obejrzeć polskie filmy, zdobyć wszelkie informacje o Polsce. Tu odbywają się imprezy i uroczystości związane ze świętami narodowymi i religijnymi oraz spotkania polonijne, w których uczestniczą dzieci, rodzice i dzadkowie. Podczas tych spotkań ożywają polskie tradycje, w wierszu i piosence rozbrzmiewa polska mowa, radują tańce ludowe.
 • Zespół wokalny JASKÓKI i zespół tańca ludowego KROKUS
 • Działają przy Stowarzyszeniu od 1996 roku. Kierownikiem artystycznym zespołu wokalnego od poczatku jest pani Malwina Russu. Obecnie w zespole śpiewa 11 dziewczyn. Kierownikami artystycznymi "Krokusa" byli: Aleksandra Zasimienko - 1997-1999r. i Eugeniusz Gorodziecki - 2000-2001r. Od 2002r. zespół prowadzi Aleksiej Kiryczenko. Zespół liczy 16 osób. Występy zespołów są ozdobą spotkań i świąt naszej wspólnoty. Reprezentują również Stowarzyszenie "Polski Dom" na imprezach miejskich oraz odbywających się w innych miastach i krajach, festiwalach.
 • JUTRZENKA Pismo Polaków w Mołdawii
 • Czasopismo jest wydawane od listopada 1996 r. przez Stowarzyszenie "Polski Dom" w Bielcach. Powstało z inicjatywy polskich księży Jacka Pucia i Aleksandra Suchana oraz nauczycielki z Polski Pani Wandy Burek. Przez pierwsze lata ze względów finansowych pismo ukazywało się nieregularnie, wydawane było na koszt własny. Od roku 2000 patronat nad "Jutrzenka" objęła Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie. Początkowo gazeta ukazywała się w nakładzie 200 egzemplarzy, potem nakład stopniowo wzrastał i dzisiaj osiagnał liczbę 500 egz. Powiększyła się zrównież objetość pisma z 8 do 24 stron oraz znacznie poprawiła się szata graficzna. "Jutrzenka" jest miesięcznikiem o charakterze informacyjno-kulturalnym, przeznaczonym przede wszystkim dla krzewienia polskości wśród Polaków i osób pochodzenia polskiego, a zwłaszcza młodzieży. Pismo dociera do skupisk polonijnych w Mołdawii oraz instytucji i czytelników w Polsce, Rsji i Rumunii. Teksty pisane są w językach polskim i rosyjskim. Od początku opiekunem zespołu redakcyjnego jest prooszcz bieleckiej parafii pw. św. Archaniołów ks. Jacek Puć, a redaktorem naczelnym pani Helena Usowa, majaca do współpracy zespół redakcyjny, młodzież i dzieci ze Stowarzyszenia"Polski Dom" oraz korespondentów z Kiszyniowa i Krakowa.
 • MODES
 • MODES - Młodziezowa Organizacja Przyjażni, Jedności, Siły powstała w sierpniu 2001 roku. Skupia ona starsza, przeważnie już pracująca, młodzież. Hasłem organizacji jest "W jedności i przyjani tkwi siła". Na początku prezesem bieleckiej organizacji MODES była Włada Grabowiecka, teraz jest Jana Monastyrska.
 • Drużyna harcerska im. Stanisława Żółkiewskiego
 • Drużyna powstała w czerwcu 2002r. i jest pierwszą organizacją harcerską w Mołdawiii. W latach 2001-2003 Druzyna opiekowała się drużynowa Olga Kosmina, od 2003r. - Anton Połowiej. Obecnie Drużyna liczy 37 harcerzy. Każdego roku 1 czerwca harcerze spotykają się na mołdawskiej ziemi pod pomnikiem swojego patrona, gdzie dziewczyny i chłopcy ze Stowarzyszenia "Polski Dom" składają uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Latem członkowie Drużyny wyjeżdżają do Polski nad morze bałtyckie, aby ćwiczyć i zdobywać umiejętności harcerskie.
 • Audycja radiowa "Polska Fala"
 • W Domu Polskim w Bielcach od maja 2003 r. powstaje cotygodniowa 15-minutowa audycja radiowa "Polska Fala" nadawana dla mieszkańców północnej Mołdawii. Można w niej usłyszeć polską muzykę klasyczną i współczesną, dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz w środowisku Polonii mołdawskiej. Audycje powstała z inicjatywy Ambasady RP i dzięki pomocy finansowej Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". "Polska fala" jest też transmitowana w Radiu Państwowym Mołdawii - w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 20.30 dla słuchaczy jest przygotowana 30-minutowa audycja w języku polskim. Redaktorem naczelnym "Polskiej Fali" jest Irena Lisowska.
 • KOŁO POLSKICH RODZIN filie Stowarzyszenia
 • W ciągu ostatniego roku zostały utworzone filie Stowarzyszenia we wsi Styrcza, w Ryszkanach, Druitorach, w Oknicy. Celem ich działalności jestodradzanie polskiej kultury i tradycji oraz integracja Polonii na północy Mołdawii.
Nasze adresy:

 

..:: :: Stowarzyszenie DOM POLSKI str.Pâcii 31, MD-3100 Bâlti MOLDOVA tel./fax (373-231)-22413 :: ::..